WOMP

WOMP – Werk Overal Met Plezier – is een samenwerking van Werkplekaanpassingen
met jonge ontwerpers en technici om nieuwe producten te ontwikkelen om jouw
werkplek ergonomisch en aangenaam te maken. En zoveel mogelijk vriendelijk voor
het milieu.

Kop 1

Losse kop 2

Kop 3